Poskytované služby

Konzultace
Jednotícím prvkem mé práce je osobní přístup, respekt individuality každého člověka a naprostá diskrétnost. První setkání je určené k seznámení se s důvody, které Vás ke mně přivádí. Setkání probíhá v neformálním duchu. Na základě těchto informací se domlouváme na typu další možné spolupráce.


Psychologické poradenství
Nabízí pomoc ve vztazích, ať už v rodině či v zaměstnání, v otázkách životního stylu, vhodné je i pro blízké a příbuzné psychicky nemocných, kde může co pomoci v otázkách, jak se k nemocnému chovat, jak mu pomoci.


Osobnostní rozvoj
Psychoterapie nemusí řešit jen problémy. Může to být i proces sebepoznání, může pomoci v dozrávání, růstu a rozvoji osobnosti, může pomoci při hledání odpovědi na základní otázky po smyslu a směřování života.


Hypnoterapie
Pomáhá najít a měnit ty obrazy našeho duševního života, které na pomezí vědomí a nevědomí, řeší naše problémy a ovlivňují kvalitu našeho života.


EFT : emoční terapie
Řeší individuální vnitřní hluboké citové konflikty, ale i konflikty vztahové. Dokáže v poměrně krátké době odstranit emocionální konflikt, který by klienta jinak dlouhodobě provázel a zatěžoval. Účelem této metody je vyjádřit a odstranit negativní emoce, které Vám brání prožívat plnohodnotný, radostný život.


Koučink
Je o současnosti a budoucnosti, pomáhá jasnému definování, kde chci být a jak se tam dostat rychleji a jednodušeji, než kdybych se o to pokoušel sám. Nikdy není pozdě začít s poznáním sebe sama a říci si - chci být lepší, úspěšnější, chci lépe řešit konfliktní situace, pracovní i osobní problémy, chci zvládat stres, chci se konečně prosadit, chci si splnit své sny, chci žít s pocitem spokojenosti a vyrovnanosti.


Relaxace
Pomocí relaxací lze dosáhnout fyzického a následně psychického uvolnění, které vede k získání vnitřního klidu a odstranění pocitů napětí.“Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními.”
-J.D. Loori


PhDr. Dana Pařízková
Ječná 39A
Praha 2


an image
parizkova@parizkova.eu


an image+420 603 517 028