Profil

Formální vzdělání:

  • ♦   Filosofická fakulta UK, obor psychologie

Odborné výcviky: :

  • ♦   Metody a techniky práce s rodinami (IPIPAPP Rieger ,Vyhnálková 1999]

  • ♦   Specializační kurz „Specifické poruchy učení a chování“(1998 Klégrová)

  • ♦   STOB- behaviorální terapie obezity (1997,Málková)

  • ♦   Kurz arteterapeutické propedeutiky (2000 Slavík)

  • ♦   Kurz hypnoterapie ( 1999 Zíka)

  • ♦   Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona (2005,2006 )- SPAS Praha, Mudr. F.Matuška)

  • ♦   Systemické koučování I (2005 -2006,sebezkušenostní vývik,expertní Skupina Callisto cz s.r.o.Praha)

  • ♦   Systemicka Supervize a koučování (2005-2006 ,I-KOS Praha, PhDr.Strnad,Mudr. Matuška)“Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.”
-Victor Hugo


PhDr. Dana Pařízková
Ječná 39A
Praha 2


an image
parizkova@parizkova.eu


an image+420 603 517 028