Podmínky

  • ♦   služby si hradí klient; služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami


  • ♦   objednat se je možné telefonicky nebo e-mailem


  • ♦   domluvené termíny jsou závazné, případná změna musí být dohodnuta nejméně 24 hodin před daným termínem.
    Zruší-li klient domluvený termín během 24 hodin před setkáním, je klientovi účtovaná standardní hodinová sazba


  • ♦   vaše soukromí zůstává zachováno, sdílené informace jsou přísně důvěrné


“Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe.”
-Oscar Wilde


PhDr. Dana Pařízková
Ječná 39A
Praha 2


an image
parizkova@parizkova.eu


an image+420 603 517 028